اسیری

روزا خیلی سنگین شدن و خیلی سخت داره می گذره...

یه اشتباه همه چیو خراب می کنه..

یه بلند پروازی همه چیو نابود.

امروز یه تماس و خداحافظی آخر..../ 3 نظر / 53 بازدید