اتفاق خوشایند

شهریور قشنگم:

بهترین اتفاق زندگی خوش اومدی


پ.ن: بدانید که هرگاه دو نفر از روی زمین درباره آنچه از خدا میخواهند یکدل باشند پدر آسمانی من آن را به ایشان خواهد بخشید.

/ 1 نظر / 51 بازدید