تقدیم به پسران و مردان ایرانم

توی کلاس دینی

وقتی فقط ۱۱ سالم بود...

معلم گفت‌‌:

نباید "مشروب" بخوری!

من اصلا نمیدونستم مشروب چیه!!!

معلم دینی یادم داد!!!

گفت نباید با "دخترا" بازی کنی!

نباید به بدنشون "نگاه" کنی!

من اصلا توی بازی با دخترا ، متوجه بدنشون نبودم! 

معلم دینی یادم داد!!!

معلممون گفت...

نباید بدون عقد شرعی "هـمـبـسـتر" بشی!

من از حرفهاش چیزی نفهمیدم!

اصلا نمیدونستم راجع به چی حرف میزنه! 

معلم دینی یادم داد!!!

گفت:

 اگه خواهر داری ، نذار بدون روسری بره جلو "نامحرم"!

من نمیخواستم به خواهرم "زور" بگم! 

معلم دینی یادم داد!!!

معلم دینی میگفت:

زنها "نصف" مردها ارث میبرن!

من نمی خواستم به زنها جور دیگه نگاه کنم!

نمی خواستم "حقشون" رو بخورم! 

معلم دینی یادم داد!!!

سرکلاس دینی ، همیشه حرف از "دوری" از زنها و حرف "بهشت و حوری و شهوت" بود! 

ما جدا افتادیم از "جنس مخالف" ولی همیشه راجع بهشون با ما حرف زدند! 

همیشه تکرار کردند!!! 

«یه جور عقده شد»...!

تکرار ، تکرار ، تکرار و...!!! 

ذهن هایی که فقط پر شده بود از "شهوت" ، بدونِ هیچ خاطره ای! 

ما گرفتار افکاری همیشگی بودیم!

بدونِ هیچ راهی برای شناخت! 

ما از جنس مخالف "جدا" بودیم! 

برای همینه که حتی الان هم رفتار با جنس مخالف را بلد نیستیم!

برای همینه که تا یک زن می بینیم ذهن مون و رفتارمون جوریه که خودتان خوب میدانید! 

معلم دینی از جنس مخالف برای ما

ذهنیتی "انسانی" نساخت...

ذهنیتی "ابزاری" ساخت!!! 

یک روز گفت از روی آیات قرآن بخوان...

خواندم... ولی نفهمیدم!!!

او وادارم کرد کاری انجام بدهم که نمیفهمم!

من نمی فهمیدم معنی کلمه ها را...

فقط میخواندم... و بعد گفت حفظ کن!!!!

حفظ کردم ، همان چیزی که نمی فهمیدم را...!

و بعد در جشن ۲۲ بهمن و دهه فجر

همان آیات را همخوانی کردیم و به ما جایزه دادند!

به خاطر چیزی که نفهمیده بودیم...

ولی حفظ کرده بودیم!!!!!

معلم دینی به ما یاد داد...

هر چیزی در اطرافمان که خوب است ، «نعمت خداست»!

و هر چیزی که بد است ، «حکمت خدا»!

ما هم این وسط یک مشت علافیم که کاری از دستمان ساخته نیست...!!!

معلم دینی بود که یاد داد قبل از انجام هر کار بگو «بسم الله الرحمن الرحیم»!

ولی یاد نداد قبلش باید "فکر" کنیم!

معلم دینی بود که یاد داد "تقیه" کنیم !

یعنی میزان "تقوای" شما بسته به "شرایط" تعیین میشود!

یعنی اگه صلاح بود که "دروغ" بگویید ، اشکالی ندارد!

یا اگر صلاح بود یک نفر را "بفروشید" ، اشکال ندارد!

یا اگر صلاح بود "منت کشی" کنید ، اشکال ندارد!

معلم دینی بود که سر صف نماز "تهدید" کرد اگر کسی که "خندیده" را "معرفی" نکنیم ، از همه نمره انضباط "کم" میکند!

همانجا بود که معنی "آدم فروشی" را فهمیدیم! 

معلم دینی بود که گفت...

هر کس"راهپیمایی" بیاید ، ۲ نمره به نمره امتحانش "کمک" میکنیم! 

همانجا معنی "دستمال به دستی" و "پاچه خواری" را فهمیدیم! 

حالا از ما چه مانده!!!؟؟؟

آدمهایی هستیم که همه چیز و همه اطرافیان خود را "میفروشیم" و "ریا" میکنیم و نامش را میگذاریم: "تقیه"...!!!

جلوی رئیسمان مطیع محض هستیم ، تا به پول و قدرت و احترام برسیم! 

برای رسیدن به یک "زن" از غرور ، شرف ، و همه چیزمان میگذریم!

همه "ترفندها" را به کار میگیریم...!

اما پس از رسیدن به خواسته مان ، مثل یک "ابزار" کنار میگذاریمش!

نمی فهمیم که او هم یک " انــســـان" است مثل خود ما...!!! 

مـــا پـســران ایــرانـیـــم... 

مـَـــردان ایـــرانـیــــم... 

دوست داشتیم "خـــوب" باشیم ولــــی

 "مـُـعـلــّــم دیــنـــی" داشــتـیـــم..!!!

من دوست دارم برگردم به "۱۱سالگی"...!

وقتی معلم دینی را دیدم " ترک تحصیل" کنم ، چون ترک تحصیل بهتر از ترک "انـســانـیـّـت" است...!!!

کاش معلم انسانیت داشتیم و معلم دینی نداشتیم...!!!

کاش.......هرکس به وسعت تفکرش آزاد است

/ 3 نظر / 24 بازدید
adatema

هنوزم بعده سالها خوب مینویسی

adatema

پوریا 09385454530 کهنه عشق

adatema

پوریا کهنه عشق 09385454530