همیشه دوستت دارم... دوستم بدار

میدانی...

حالا روزهاست که کلمات قاصرند از ابراز احساسم به تو...

روزهاست که وجودت قوت و شادی و آرامش را به من هدیه کرده است...

شکرت که در هر شرایطی که هستم کنارم هستی و پدرانه مواظبمی.

تو برای من جبران تمام نداشته هایم هستی و این بزرگترین اتفاق ممکنه است...

شکر که هستی شکر که مواظبمی شکر که نگرانمی

و شکر که رحمتت، عشقت را ازم دریغ نمی کنی.

همیشه دوستت دارم... دوستم بدار

/ 0 نظر / 56 بازدید